niedziela, 6 września 2015

KONKURS !!! Biżuteria inspirowana makijażem.

Kochani, wraz ze sklepem internetowym Qnszt przygotowałam dla Was konkurs. Jest to kolejny konkurs, który organizujemy wspólnie. Pierwszy polegał na zrobieniu makijażu inspirowanego biżuterią przygotowaną przez Panią Anię. Teraz wpadłam na pomysł, żeby zrobić konkurs "na odwrót". Zadanie polegać będzie na wykonaniu biżuterii inspirowanej jednym z moich makijaży. Wchodzicie więc sobie na mojego makijażowego bloga --->>> KLIK, wybieracie makijaż, który będzie dla Was inspiracją i wykonujecie biżuterię opierając się na kolorystyce, kształcie, motywie itp. Robicie fotkę i przesyłacie ją do mnie (cleo8080@gmail.com) wraz z informacją, którym makijażem się inspirowałyście (tutuł posta lub link do niego). Jeśli posiadacie bloga wstawiacie post konkursowy i przesyłacie do mnie linka wraz ze zdjęciem. Praca wykonana musi być specjalnie na potrzeby tego konkursu. Najlepszym dowodem na to będzie zdjęcie, na którym oprócz pracy będzie widniała własnoręcznie napisana karteczka z napisem "Qnszt i Cleo80".
A teraz to, co najbardziej Was zainteresuje, czyli nagrody :D

Osoba, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma:

- bon o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie internetowym Qnszt.pl

 - paletę cieni
- pędzel do makijażu

Pozostałe dwie osoby otrzymają:

- bon o wartości 50zł do wykorzystania w sklepie internetowym Qnszt.pl

No to do dzieła !! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30.09.2015.
Powodzenia. 
W regulaminie znajdziecie więcej informacji:

Regulamin Konkursu „Biżuteria inspirowana makijażem"
1. Zasady przebiegu Konkursu "Biżuteria inspirowana makijażem" określa niniejszy Regulamin.
2. Organizatorem Konkursu jest APW Global sp. z o.o. sp. k. ul. Składowa 10, 05-840 Brwinów oraz blogi :
http://cleoandthebeads.blogspot.com/ oraz http://cleo80makeup.blogspot.com/
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział jedynie za zgodą opiekunów prawnych.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu biżuterii inspirowanej jednym z makijaży przedstawionych na blogu :http://cleo80makeup.blogspot.com/
Praca musi być wykonana specjalnie na potrzeby konkursu. Technika wykonania jest dowolna. Uczestnik przesyła zdjęcie wykonanej pracy na adres cleo8080@gmail.com lub też, jeżeli prowadzi bloga przesyła na ten adres link do postu z pracą konkursową. Na zdjęciu musi widnieć własnoręcznie napisana karteczka z napisem „Qnszt i Cleo80”. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków,
małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
7. Konkurs trwa od dnia 07.09.2015 roku, do dnia 30.09.2015 roku włącznie do godziny 23:59.
8. Uczestnik, który nabędzie uprawnienia do Nagrody zwany będzie dalej Zwycięzcą.
9. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu przez jury powołane przez qnszt.pl. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.
10. Zwycięzców jest trzech.
11. Zwycięzcy wygrywają:
1. miejsce:
- bon o wartości 100zł do zrealizowania w sklepie internetowym Qnszt.pl,
- paleta cieni
- pędzel do makijażu
2. miejsce:
- bon o wartości 50zł do zrealizowania w sklepie internetowym Qnszt.pl
3. miejsce:
- bon o wartości 50zł do zrealizowania w sklepie internetowym Qnszt.pl
12. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy Pocztą Polską na terenie Polski.
13. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się po odbiór Nagrody w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu, Nagroda przepada.
14. Zwycięzca nie może wymienić Nagrody na inną, na jej wartość pieniężną ani przenieść praw do ich otrzymania na osoby trzecie.
15. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora pracy (jej zdjęcia), imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka) na blogu oraz profilu Organizatora w serwisie Facebook.com
16. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
18. Organizator nie ma obowiązku osobnego publikowania imienia i nazwiska lub pseudonimu Zwycięzców konkursu.
19. Uczestnik nie ma prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów ani innych poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w każdym momencie jego trwania. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na fanpejdżu Qnszt.pl.
21. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać poprzez fanpejdż Qnszt.pl oraz cleo and the beads lub na adres: cleo8080@gmail.com
22. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz